Badania psychologiczne
kierowców
i operatorów maszyn

Badaniu psychologicznemu podlegają wszyscy kandydaci na kierowców zawodowych (kat. CE, DE), kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (karetka Pogotowia Ratunkowego), taxi osobowych, osoby użytkujące samochód służbowy w ramach swojego stanowiska pracy, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy oraz motorniczy tramwajów.
Badanie obejmuje próby testowe jak i aparaturowe oraz trwa łącznie z wywiadem psychologicznym i omówieniem wyników prób ok.1,5 godziny.

Badania kontrolne
kierowców

Badanie psychologiczne obligatoryjnie musi odbyć osoba, która prowadziła pojazd po spożyciu alkoholu, spowodowała wypadek drogowy (gdzie jest zabity lub ranny) lub jeśli przekroczyła limit 24 punktów karnych. Na badanie osoba ta zgłasza się ze skierowaniem z Komendy Policji.
Badanie obejmuje próby testowe jak i aparaturowe oraz trwa łącznie z wywiadem psychologicznym i omówieniem wyników prób ok.1,5 godziny.

Konsultacje psychologiczne
dorosłych i dzieci

Zapraszamy na indywidualne spotkania z osobami dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi (rozmowa z psychologiem). Nasza praca z pacjentem opiera się na zasdach terapii skoncetrowanej na rozwiązaniu (BSFT) jak również czerpie z podejścia psychodynamicznego (psychoanaliza).